The Journey

Title:
The Journey
Una aventura per a practicar geografia, idiomes i habilitats d'escriptura

The Journey es un kit format per un diari de viatge, un mapa del món, cartes d'acció i molts adhesius per poder fer un viatge imaginari per tot el món. El límit el poseu vosaltres!

Aquest kit et permetrà fer un viatge imaginari pel món durant tot el curs. Cada persona podrà deixar constància de la seva aventura en el diari de viatge i escollir un destí per al proper viatger. A més a més compteu amb un mapa i diversos adhesius per marcar els llocs visitats, targes d'acció per introduir sorpreses als viatges i adhesius-visat per enganxar al diari de viatge al costat de les històries corregides...

Si vols veure el producte amb més detall pots descarregar-te el dossier!

Content list: 
  • Diari de viatge (amb pàgines per a 40 històries de viatge): 90 A5 pàgines
  • Sobre 'Proper destí': 1 A4 pàgina
  • Mapa del món: 1 A3 pàgina
  • 11 adhesius per la maleta: 3 A4 pàgines
  • 45 adhesius de Visa: 3 A4 pàgines
  • Banderes de colors: per enganxar al mapa i senyalar els destins: 1 A4 pàgina
  • Targes d'acció: 1 A4 pàgina
  • Targes d'acció en blanc: 1A4 pàgina
20,00 €
journey_di_ca
journey_di_es
journey_di_en